privacybeleid

1 Privacy in één oogopslag

1.1 Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid.

1.2 Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website? 
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens? 
Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld, die u ons vertelt. Dit kan b.v. om gegevens die u invoert in een contactformulier te verhandelen. 
Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep op de pagina). De verzameling van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ​​vlekkeloze levering van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Zowel voor dit doel als voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Bovendien hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Bovendien hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder “Recht op beperking van verwerking”.

1.3 Analysehulpmiddelen en hulpprogramma’s van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar jou. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

2 Algemene informatie en verplichte informatie

2.1 Privacy

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt. 
Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) mogelijk beveiligingslekken vertoont. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

2.2 Noot voor de verantwoordelijke instantie

Het verantwoordelijke gegevensverwerkingsbedrijf op deze website is:

company-doc.eu
eigenaar: Tonnis Olthof
Schulstraße 24a
D-26629 Strackholt

Telefoon:      +49 (0) 171 – 369 05 73
Email:            olthof@firmendoc.eu

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, emailadressen of iets dergelijks).

2.3 Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per email is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

2.4 Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (Art. 21 DSGVO)

Indien de gegevensverwerking op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. e of f DSGVO, u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen we de verwerking van uw persoonlijke gegevens staken, tenzij wij bewijs kunnen overleggen van dwingende, legitieme gronden voor verwerking die opwegen tegen uw belangen, rechten en vrijheden of verwerking met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims ( Bezwaar volgens artikel 21 Abs.1 DSGVO).

2.5 Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de DSGVO hebben de betrokken personen het recht om een ​​beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

2.6 Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch, op zichzelf of aan een derde partij in een standaard, machinaal leesbaar formaat te verwerken. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen gedaan worden voor zover technisch mogelijk.

2.7 SSL- en TLS- codering

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als een websitebeheerder, een SSL of stuurt. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser en verandert van “http: //” in “https: //” en het slotpictogram in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

2.8 Informatie, blokkeren, verwijderen en corrigeren

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem voor meer informatie over persoonlijke gegevens op elk gewenst moment contact met ons op via het adres dat in de opdruk staat.

2.9 Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, weigert, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. 

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van verwijderen.

Als we niet langer uw persoonlijke gegevens nodig, maar je moet oefenen, defensie of juridische claims, moet je de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens in plaats van het wissen van de juiste vragen.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend onder Artikel 21 (1) DSGVO, moet er een balans worden gevonden tussen uw interesses en die van ons. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u het gebruik van uw persoonlijke gegevens hebben beperkt, kunnen zij – afgezien van hun storage – alleen met uw toestemming, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims of aan een andere persoon of entiteit rechten te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang de Europese Unie of een lidstaat.

3 Gegevensverzameling op onze website

3.1 Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.
De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessioncookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek. 
U kunt uw browser zodanig instellen dat u alleen in individuele gevallen wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en cookies, dat cookies worden geaccepteerd voor bepaalde gevallen of dat cookies automatisch worden verwijderd en geactiveerd wanneer u de browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken. 
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te leveren (bijv. Winkelwagenfunctie) worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

3.2 Server-Log-file

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

    Browser type en browserversie
    gebruikt besturingssysteem 
    Verwijzende URL
    Hostnaam van de toegangscomputer 
    Tijd van het serververzoek 
    IP-adres

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen.
De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website – daartoe moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

3.3 contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.
De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, eerste lid, lit. DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die worden uitgevoerd tot de intrekking, blijft onveranderd door de intrekking. 
De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag verwijdert (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name retentieperioden – blijven onaangetast.

3.4 Onderzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opnemen via e-mail, telefoon of fax uw verzoek, met inbegrip van alle daaruit persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) wordt opgeslagen als gevolg en voor het doel van de verwerking van uw verzoek kan worden verwerkt. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.
De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of verplicht is om precontractuele actie uit te voeren. In alle andere gevallen wordt de verwerking op basis van uw toestemming (art. 6 lid. 1 item a DSGVO) en / of op onze legitieme belangen (art. 6 lid. 1, onder f DSGVO), want we hebben een rechtmatig belang bij de effectieve Verwerking van aan ons geadresseerde verzoeken. 
De door u via onze contactpagina verzoeken aan ons gegevens blijven bij ons tot u ons vraagt ​​om te verwijderen, uw toestemming voor opslag of het doel voor dataopslag wordt weggelaten (bijv. Als na voltooide het verwerken van uw aanvraag) in te trekken. Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

4 Plugins en Tools

4.1 Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen die door Google worden verstrekt voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. 
Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt. 
Zie voor meer informatie over Google Web Fonts https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

4.2 Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).
Met reCAPTCHA willen we controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) gebeurt door een mens of door een geautomatiseerd programma. Om dit te doen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (zoals IP-adres, bezoekers van de website-bezoeker of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google. 
De reCAPTCHA-analyses bevinden zich volledig op de achtergrond. Bezoekers van de site worden niet op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt. 
Gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn websites tegen misbruik van automatische spionage en SPAM. 
Raadpleeg de volgende links voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google:https://policies.google.com/privacy?hl=de und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

bron: https://www.e-recht24.de en aangepast door ons

firmendoc.eu

owner: Tonnis Olthof
Schulstraße 24a
D-26629 Strackholt